1. Ing. Daniela Maixnerová, žena, 33 let, jednatelka firmy, ZASTUPITELKA MĚSTA
  2. Ing. Tomáš Kolkop, muž, 39 let, stavební inženýr, ZASTUPITEL MĚSTA
  3. Petr Frajvald, muž, 40 let, jednatel, ředitel I.MTZ s. r. o.
  4. Jakub Zapletal, muž, 27 let, jednatel firmy Catering Zapletal
  5. Ing. Milan König, muž, 60 let, spolumajitel firmy Kösso, majitel restaurace U Kalvárie
  6. Věra Charvátová, žena, 50 let, referentka odborného pracoviště
  7. Josef Sís, muž, 40 let, vedoucí manager Morava Campu Mohelnice
  8. Ing. Jiří Kovář, muž, 62 let, majitel realitní kanceláře Karea
  9. RNDr. Milan Blaha, muž, 63 let, majitel České Poštovny na Sněžce
  10. Mgr. Jiří Vokál, Dis., muž, 37 let, sociální pracovník v nízkoprahovém klubu
  11. Miroslava Zouharová, žena, 46 let, živnostník
  12. Adam Krepl, muž, 30 let, odborný asistent a řidič MKD
  13. Zdeněk Ošťádal, muž, 18 let, student
  14. Gregor Miko, muž, 44 let, skladník, povozník
  15. Lukáš Rajsner, 30 let, technický pracovník výzkumu a vývoje UVGZ AV ČR
  16. Mgr. Michael Havlík, muž, 30 let, mentální kouč a trenér
  17. Ing. Jiří Jánský, muž, 55 let, vedoucí obchodního oddělení v nástrojárně
  18. Ing. Jiří Švorc, muž, 60 let, instalace a servis gastro zařízení
  19. Jaroslav Holub, muž, 27 let, marketingový specialista
  20. Mgr. Veronika Juráčková, žena, 25 let, projektový manažer
  21. Ing. Luděk Strouhal, Ph.D., muž, 34 let, vědecký pracovník